บีโกเนีย

บีโกเนีย เป็นสกุลใหญ่ ดังนั้นแบ่งออกเป็นพวกเขาโดยใช้รูปร่างของส่วนส่วนใหญ่เก็บอาหารหรือรากดังนี้

  1. Fibrous – ต้นดาดตะกั่วที่หยั่งรากด้วยใบไม้สีเขียวและสีน้ำตาลดอกมีสีขาวชมพูแดงและสองสีเช่นสีขาวขอบสีแดง
  2. ต้นดาดตะกั่ว rhizomatous ต้นดาดตะกั่ว rhizomatous ส่วนใหญ่ Bokonia ที่ปลูกบนใบใบมีหลายสีที่สวยงามเช่นใบกลมรูปหัวใจมีกลีบชั้นหนึ่ง
  3. ต้นดาดตะกั่วหัวดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีทั้งดอกไม้ชั้นเดียวและดอกไม้ที่ทับซ้อนกัน

ฤดูออกดอก: ออกดอกตลอดทั้งปี การเพาะปลูก: การปลูกเป็นพื้นดิน อาจเป็นไม้กระถางหรือไม้ในภาชนะที่แขวนได้การดูแล: ดินที่ใช้ในการปลูกควรมีความอุดมสมบูรณ์ ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงปานกลางอย่าให้เปียกและควรให้ปุ๋ยทางใบทุก 2 สัปดาห์ ไม่ชอบอากาศหนาว

Begonia บีโกเนีย

บีโกเนีย

Begonia is a large genus. Therefore divided into them By using the shape of the part Mainly collecting food or roots as follows:

  1. Fibrous – rooted begonia, with green and brown leaves in it The flowers are white, pink, red and two colors, such as white, red edges.
  2. Rhizomatous begonia rhizomatous begonia, mostly Bokonia, that is grown on the leaves The leaves have many beautiful colors, such as round leaves, heart shaped, with one layer of petals.
  3. Tuberous begonia, large flowers With both single-layer flowers and overlapping flower

Flowering season: Flowering throughout the year. Planting: Planting as ground cover. Can be a potted plant or wood in a hanging container Care: The soil used to grow should be pervious. In areas where sunlight is moderately watered, do not let wet and should foliar fertilizer every 2 weeks. Do not like cold weather

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : กระบองเพชร
โป๊ยเซียน
มะลิ
ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ