ต้นวาสนา

ต้นวาสนา ลักษณะวิสัย ไม้พุ่ม เรือนยอด ทรงพุ่ม ทรงกระบอก ถิ่นอาศัย พืชบก ลำต้น ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้น เรียบ สีน้ำตาลอมเทา ยาง ไม่มี ชนิดของใบ ใบเดี่ยว สีเขียวแกมเหลือง ขนาดใบ กว้าง 7 ซ.ม. ยาว 50 ซ.ม. ลักษณะพิเศษของใบ ขอบใบขนาน ปลายใบแหลม

วิธีการปลูก

การปลูกต้นวาสนา มี 2 วิธี ดังนี้

  1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
  2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 10- 18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ :ดินร่วนอัตรา 1:1:1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง 1-2 ปี/ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม เช่น การขยายตัวของราก เมื่อรากแน่นเกินไปก็ควรจะเปลี่ยนกระถาง หรือ เพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมสภาพไป

Wassana ต้นวาสนา

ต้นวาสนา

Wassana Characteristics: Canopy shrub, canopy: cylindrical, habitat: terrestrial plants. Self-erect stem stems: smooth, grayish brown. Rubber: No
Leaf type: single leaf, greenish-green, 7 cm wide, 50 cm wide

Planting method

There are 2 ways to grow plants:

  1. Planting in planting plots to decorate the house and garden, planting hole size 30 x 30 x 30 cm, using manure or compost: loam soil, rate 1: 2, mixed with soil
  2. Planting in pots to decorate outside the building Should use a tall pot size 10 – 18 inches, using manure or compost: decaying rice husk: soil ratio 1: 1: 1 mixed with planting soil, should change the pots 1-2 years / times or as appropriate, such as the expansion of roots When the roots are too tight, they should change the pots or to change the new soil to replace the old soil that has deteriorated.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : กระบองเพชร
โป๊ยเซียน
มะลิ
ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ