พิกุลทอง

พิกุลทอง เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 8-15 เมตร ผิวเปลือกสีนำตาลเข้ม มีรอยแตกบาง ๆ ตามยาว ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นกว้างเป็นทรงกลมใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลม

ลักษณะโคนใบมนสอบขอบใบโค้ง เป็นคลื่นเล็กใบเป็นมันสีเขียวขนาดใบกว้างประมาณ3-5 เซนติเมตรยาวประมาณ5-8 เซนติเมตรออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบ
หรือยอดมีกลีบดอกประมาณ8 กลีบ

เรียงซ้อนกันกลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อยดอกเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมมากผลรูปใข่หรือกลมรีผล แก่มีสีแสด เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียวขนาดผลกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพิกุลทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีอายุยืนเพราะโราณเชื่อว่าต้นพิกุลทองเป็นไม้ที่มีความแข็ง แรงทนทานและมีอาจุยาวนานดังนั้นจึง

นิยมใช้เนื้อไม้นำมาใช้ประโยชน์ในงานพิธีมงคลได้เป็นอย่างดีเช่นด้ามหอกที่ใช้เป็นอา
วุธเสาบ้านพวงมาลัยเรือและยังมีความเชื่ออีกว่าต้นพิกุลทองเป็นต้นไม้ที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เพราะโบราณเชื่อว่าเป็นไม้ที่มี เทพเจ้าสิงสถิตอยู่

Pikul Thong พิกุลทอง

พิกุลทอง

Pikul Thong is a medium-sized perennial plant. The trunk has a height of about 8-15 meters. The skin color is dark brown with a long thin crack.
The trunk is branched into a bush,

tightly spaced into a circular shape, alternating leaves, rounded leaves, oval, pointed, base, rounded leaves, examining the curved leaf edges.
Is a small wave, the leaves are glossy, green, broad, about 3-5 About 5-8 centimeters long Cm, flowering as a cluster of prongs

Or about 8 petals The petals are stacked together, the petals are slightly machined, the small white flowers are very fragrant.
The color of the flesh is yellow, sweet. Within a single seed, the size of the fruit is about 1-2 cm wide, about 2-3 cm long.

The ancient Thais believed that any house that planted the golden pikul tree would give a long life because it was believed that Pikul Thong was a hard wood.

Strong, durable and has a long capacity, so it is popular to use wood to be used in sacred ceremonies as well, such as a spear handle that is used as a
Wut, the pole, the boat, the steering wheel, and there is another belief that the golden Pikul tree is a magical and sacred tree because the ancient believe that it is a wood that has The gods reside

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : กระบองเพชร
โป๊ยเซียน
มะลิ
ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ