กระบองเพชร

กระบองเพชร (อังกฤษ: Cactus) พืชในวงศ์ Cactaceae (Mila sp.) เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลทราย ต้นกระบองเพชรสามารถยืนต้นอยู่ได้ แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดาร โดยไม่ตาย เพราะนาน ๆ

ครั้งหนึ่งจะมีฝนตกจำนวนมาก โดยต้นกระบองเพชรจะเก็บน้ำไว้ในลำต้นเป็นจำนวนมาก มันจะใช้น้ำตลอดระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนาน และมันจะเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำแต่คงยังคายน้ำอยู่ ดังนั้นมันจึงสามารถอยู่ในทะเลทรายได้

สรรพคุณทางสมุนไพรของกระบองเพชร สามารถใช้บรรเทาโรคบิดได้ สารสกัดกระบองเพชรช่วยลดอาการเมาค้าง

นิเวศวิทยา กระบองเพชร

มีหลายชนิดที่อยู่ในทะเลทราย แต่บางชนิดอยู่ตามป่าธรรมดาหรือสภาพแวดล้อมทั่วไป กระบองเพชรส่วนใหญ่จะมีตามทะเลทรายมากกว่า ต้นกระบองเพชรที่ ขายทั่วไปที่จะเป็นแบบบอนไซหรือชนิดที่มีขนาดปกติ แบบทั่วไปที่มีขนาดปานกลางเท่ากับต้นจริง กระบองเพชรจะเปลี่ยนใบเป็นหนาม เพื่อลดการคายน้ำแต่คงยังคายน้ำอยู่ เป็นไม้ประดับ

Cactus

กระบองเพชร

Cactus plant in the family of Cactaceae (Mila sp.) Is a plant that is in the desert. Cactus can stand Even in a barren desert without dying for a long time

There will be a lot of rain once. By the cactus tree will collect a lot of water in the trunk It will use water throughout the long dry period. And it will change the leaves into thorns to reduce dehydration but still dehydrate So it can be in the desert

Medicinal properties of cactus Can be used to relieve dysentery Cactus extract helps reduce hangover.

Ecology

There are many species that are in the desert. But some are in the ordinary forest or general environment Most cactus have more desert Cactus tree General sales that will be a bonsai or a normal size type General style that is moderate to the actual size Cactus will change leaves into thorns. To reduce dehydration but still dehydrate Is an ornamental plant

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : โป๊ยเซียน
มะลิ
ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ