วงศ์แคหางค่าง

วงศ์แคหางค่าง หรือ วงศ์ไม้ปีบ (ชื่อวิทยาศาสตร์:En:Bignoniaceae) เป็นชื่อวงศ์พรรณไม้ของพืชในตระกูล ปีบ เพกา แคสันติสุข แคแสด ศรีตรัง ชมพูพันธุ์ทิพย์ เหลืองปรีดียาธร

ลักษณะเด่นคือ สัณฐานดอกลักษณะปากแตร ส่วนลักษณะเด่นอื่น ๆ ใบเดี่ยวติดเป็นวงรอบข้อ หรือใบประกอบติดตรงข้ามแต่ละคู่ตั้งฉากกัน ใบด้านล่างมีต่อม ดอกใหญ่บานเด่นชัด เกสรเพศผู้มี 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 1 อัน ผลแห้งแตก แข็ง ผิวเรียบ เมล็ดมีปีก และมีจำนวนมาก

เดิมทีวงศ์แคหางค่างอยู่ในอันดับ Scrophulariales แต่ภายหลังยุบรวม อันดับ Scrophulariales เข้ากับอันดับกะเพรา (Lamiales) จึงทำให้วงศ์แคหางค่างถูกจัดอยู่ในอันดับแลเมียลิส ไปด้วยโดยปริยาย

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์แคหางค่าง เป็นวงศ์ของ ไม้เลื้อย หรือไม้ต้นเนื้อแข็ง ใบเป็นใบเดี่ยว หรือใบประกอบ มีเส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก ใหญ่ และบานเด่นชัด กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน กลีบดอกเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้มี 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง มีไข่อ่อนหลายหน่วยต่อ 1 ช่อง ผล เป็นแบบผลแห้งแตก แข็ง ผิวเรียบ เมล็ดมีปีก

Hang Dong or Clan วงศ์แคหางค่าง

วงศ์แคหางค่าง

Hang Dong or Clan (Scientific name: En: Bignoniaceae) is the family name of the plant of the family in the year of the year. Yellow Pridiyathorn Distinctive feature is Flowering morphology of the cuspidae As for other distinguishing features,

the single leaf is attached to the circumference. Or the opposite assembly, each pair perpendicular to each other The bottom leaves have glands. Large flowers, pronounced stamens, stamens with 4 short, 2 long, 2 stamens that are sterile, dry, cracked, smooth, smooth, with wings and a large number.

Originally, the cairns were ranked Scrophulariales But later collapsed to include Scrophulariales With the Lamiales rank, thus making the Kaeng Khang Ngang being ranked as Lamalis Go by default

Family characteristics

The Kaeng Khong family is a family of ivy or hardwood trees. The leaves are single leaves or composite leaves, with leaf lines from both sides of the central leaf, large, flowering and prominent. Calyx connected The petals are connected together. The stamens are 4 short, 2 long, 2 ovaries attached above the petals. There are 2 channels. There are many soft eggs per unit. The result is dry, cracked, smooth, smooth, winged seeds.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : โป๊ยเซียน
มะลิ
ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ