มะลิ

มะลิ เป็นไม้พุ่มหรือไม้เถาในวงศ์มะลิ มีประมาณ 200 ชนิด มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในแถบทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ลักษณะดอกและกลิ่นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดหรือพันธุ์

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

มะลิ จัสมินมีต้นไม้ผลัดใบและผลัดใบที่อยู่ตรงหรือกระจายออกไป หรือเป็นไม้พุ่มและเถาวัลย์ใบตรงข้ามใบหรือสลับใบสามารถเป็นใบเดี่ยวมี 3 ใบหรือมีลวดลายเป็นรูปขนนกดอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. (0.98 นิ้ว) มีสีขาวหรือสีเหลือง บางชนิดมีสีแดง ช่อดอกไม้หนึ่งช่อดอกไม้อย่างน้อยสามดอกบางชนิดเป็นดอกเดี่ยวที่ปลายกิ่งแต่ละกิ่งมี 4-9 กลีบ มี 2 ช่องและ 1 – 4 วงรี มีเกสรที่มีอับเรณูสั้น, เกสรตัวผู้, ใบประดับหรือแถบรูป กลีบเลี้ยงรูประฆังกลีบดอกมีกลิ่นหอม ผลเบอร์รี่จะมีสีดำเมื่อสุก

Jasmine มะลิ

มะลิ

Jasmine is a shrub or vine tree in the jasmine family. There are about 200 species that originate in tropical and subtropical areas in Europe, Asia and Africa. Flowers and scents vary according to each species or species.

The botanical

Jasmine has both deciduous and deciduous trees that are straight or spread out. Or as a shrub and vine Leaves, opposite leaves or alternate leaves Can be a single leaf with three leaves or a feather pattern The flowers are 2.5 cm in diameter (0.98 inches) in white or yellow. Some species have a reddish color. Flower bouquet One cluster of at least three flowers Some species are single flowers at the end of each branch with 4 to 9 petals. There are 2 compartments and 1 – 4 ovals. There are stamens with short anthers, stamens, ornamental or strip-shaped leaves. Bell-shaped calyx band The flowers are fragrant. The berries are black when ripe.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ