เข็ม เสือมังกร

เข็ม เป็นไม้พุ่มในตระกูล Rubiaceae ลักษณะของดอกไม้นั้นเกิดจากการผสมผสานของสีหลากหลายกับคุณค่าทางยา ดอกตูมที่สามารถปลูกได้สามารถนำไปอบกับแป้งหรือไข่ทอดเพื่อรับประทานเป็นอาหารได้

เข็มเป็นพืชที่ต้องการแสงแดด ต้องการปริมาณน้ำปานกลางสามารถทนต่อความแห้งแล้งได้นาน 3-5 วันต่อครั้ง ดินร่วนปนทรายที่มีความชื้นใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 0.5-1 กก. / ต้น ควรใส่ 5-6 ครั้ง / ปี การขยายพันธุ์โดยการปักการเพาะวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมคือการปักชำและขั้นตอน

การเพาะปลูก เข็ม

การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคาร

ใช้หม้อขนาดใหญ่ 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อสลายดินร่วนปนในอัตรา 1: 1:

1. ผสมดินปลูก ควรเปลี่ยนหม้อปีละครั้งเนื่องจากการเจริญเติบโตของยอดและการเปลี่ยนดินใหม่เพื่อทดแทนดิน เอกสารต้นฉบับเสื่อมสภาพ

ปลูกในแปลงเพื่อตกแต่งบ้านและสวน

นิยมปลูกเป็นกลุ่มตกแต่งสวนในบ้านหรือปลูกเป็นรั้ว สามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ปลูกหลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 ซม. ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักดินร่วนดินอัตรา 1: 2 ผสมกับดินปลูก

ความเชื่อ

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกเข็มไว้ในบ้านจะทำให้ฉลาดขึ้นเพราะเข็มเป็นสิ่งที่เฉียบคมและพิธีทางศาสนาก็เป็นโชคดี

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกเข็มตะวันออกเกษตรกรควรปลูกในวันพุธเพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์ทั่วไปของดอกไม้เพื่อปลูกในวันพุธ

Kem ( เข็ม )

เข็ม

The needle is a shrub in the Rubiaceae family. Characteristics of flowers are caused by a combination of various colors and medicinal values. The buds that can be grown can be baked with flour or fried eggs to be eaten as food.

Needles are plants that need sunlight. Need moderate water content, able to tolerate drought for 3-5 days per time, sandy loamy soil with moisture, put manure or compost at a rate of 0.5-1 kg / plant, should put 5-6 times / year. Propagation by Cultivation, effective and popular methods are cuttings and steps.

Agriculture Kem

Planting in pots to decorate the outside of buildings

Use high-sized pots 8-12 inches in size. Use manure or compost to decay loam soil at the rate of 1: 1:

1. Mix the planting soil. Should change pots once a year because of the growth of the canopy growing and to change the new soil to replace soil. The original deteriorated

Planting in a plot to decorate the house and garden

Popular to grow as a group, decorate the garden in the house or plant as a fence. Can trim and force shapes as appropriate And the needs of growers, planting holes size 30 x 30 x 30 cm, using manure or compost, soil loam, rate 1: 2, mixed with planting soil

believe

Ancient Thais believe that Any house planted a needle in the house Will make it more intelligent Because the needle is a sharp thing And religious ceremonies were a great fortune

For the prosperity of the house and its inhabitants Should plant a needle East Growers should plant on Wednesday because the ancient believe that the planting of trees for general benefits of flowers To plant on Wednesday

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ